Sve strukture
Jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Penthaus
Dvosoban stan Tip 1
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
11 71,12 - - 2.0 II Dostupan DETALJI  
1 71,12 - - 2.0 I Dostupan DETALJI  
Jednosoban stan Tip 2
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
12 45,93 - - 1.0 II Prodat    
2 45,93 - - 1.0 I Rezervisan DETALJI  
Dvosoban stan Tip 3
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
13 62,83 - - 2.0 II Prodat    
3 62,83 - - 2.0 I Prodat    
Dvosoban stan Tip 4
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
14 61,43 - - 2.0 II Dostupan DETALJI  
4 61,43 - - 2.0 I Prodat    
Dvosoban stan Tip 5
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
15 67,28 - - 2.0 II Dostupan DETALJI  
5 67,28 - - 2.0 I Dostupan DETALJI  
Jednosoban stan Tip 6
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
16 43,13 - - 1.0 II Rezervisan DETALJI  
6 43,13 - - 1.0 I Dostupan DETALJI  
Trosoban stan Tip 7
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
17 78,47 - - 3.0 II Prodat    
7 78,47 - - 3.0 I Rezervisan DETALJI  
Jednosoban stan Tip 8
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
18 54,29 - - 1.0 II Dostupan DETALJI  
8 54,29 - - 1.0 I Prodat    
Dvosoban stan Tip 9
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
19 84,24 - - 2.0 II Dostupan DETALJI  
9 84,24 - - 2.0 I Dostupan DETALJI  
Jednosoban stan Tip 10
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
- - - - - II      
10 56,00 - - 1.0 I Dostupan DETALJI  
Jednosoban stan Tip 11
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - P      
20 56,33 - - 1.0 II Dostupan DETALJI  
- - - - - I      
Jednosoban stan Tip 12
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
22 58,08 - - 1.0 P Dostupan DETALJI  
- - - - - II      
- - - - - I      
Dvosoban stan Tip 13
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
23 68,39 - - 2.0 P Prodat    
- - - - - II      
- - - - - I      
Jednosoban stan Tip 14
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
24 46,35 - - 1.0 P Dostupan DETALJI  
- - - - - II      
- - - - - I      
Dvosoban stan Tip 15
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
25 73,84 - - 2.0 P Rezervisan DETALJI  
- - - - - II      
- - - - - I      
Jednosoban stan Tip 16
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
26 57,68 - - 1.0 P Dostupan DETALJI  
- - - - - II      
- - - - - I      
Penthaus Tip 17
Stan P (m2) Cena (€) Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
21 286,52 - - 3.5 P Dostupan DETALJI  
- - - - - II      
- - - - - I