Sve strukture
Jednosobni
Dvosobni
Dvoiposobni
Trosobni
Troiposobni
Trosoban stan Tip 1
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
53 82,15 84.614,50 - 3.0 V Prodat    
40 82,15 86.257,50 - 3.0 IV Prodat    
27 82,15 86.257,50 - 3.0 III Prodat    
14 82,15 86.257,50 - 3.0 II Prodat    
1 82,15 86.257,50 - 3.0 I Rezervisan DETALJI  
Dvosoban stan Tip 2
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
54 64,77 69.303,9‬0 - 2.0 V Prodat    
41 64,77 71.894,70 - 2.0 IV Prodat    
28 64,77 71.894,70 - 2.0 III Prodat    
15 64,77 71.894,70 - 2.0 II Prodat    
2 64,77 71.894,70 - 2.0 I Prodat    
Dvoiposoban stan Tip 3
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
55 82,67 85.976,8‬0 - 2.5 V Prodat    
42 82,67 87.630,20 - 2.5 IV Prodat    
29 82,67 87.630,20 - 2.5 III Prodat    
16 82,67 87.630,20 - 2.5 II Rezervisan DETALJI  
3 82,67 87.630,20 - 2.5 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 4
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
56 48,25 53.075‬,00 - 1.0 V Prodat    
43 48,25 54.522,5‬0 - 1.0 IV Prodat    
30 48,25 54.522,5‬0 - 1.0 III Prodat    
17 48,25 54.522,5‬0 - 1.0 II Prodat    
4 48,25 54.522,5‬0 - 1.0 I Prodat    
Dvosoban stan Tip 5
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
44 73,23 78.356,1‬0 - 2.0 IV Prodat    
31 73,23 78.356,1‬0 - 2.0 III Prodat    
18 73,23 78.356,1‬0 - 2.0 II Prodat    
5 73,23 78.356,1‬0 - 2.0 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 6
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
45 48,06 54.307,8‬0 - 1.0 IV Prodat    
32 48,06 54.307,8‬0 - 1.0 III Prodat    
19 48,06 54.307,8‬0 - 1.0 II Prodat    
6 48,06 54.307,8‬0 - 1.0 I Prodat    
Trosoban stan Tip 7
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
58 74,71 78.445,5‬0 - 3.0 V Prodat    
46 74,71 79.939,7‬0 - 3.0 IV Prodat    
33 74,71 79.939,7‬0 - 3.0 III Prodat    
20 74,71 79.939,7‬0 - 3.0 II Prodat    
7 74,71 79.939,7‬0 - 3.0 I Prodat    
Trosoban stan Tip 8
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
59 66,35 69.004‬,00 - 3.0 V Prodat    
47 66,35 70.994,5‬0 - 3.0 IV Prodat    
34 66,35 70.994,5‬0 - 3.0 III Prodat    
21 66,35 70.994,5‬0 - 3.0 II Prodat    
8 66,35 70.994,5‬0 - 3.0 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 9
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
48 43.88 49.145,60 - 1.0 IV Prodat    
35 43.88 49.145,60 - 1.0 III Prodat    
22 43.88 49.145,60 - 1.0 II Prodat    
9 43.88 49.145,60 - 1.0 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 10
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
49 37,32 42.171,6‬0 - 1.0 IV Prodat    
36 37,32 42.171,6‬0 - 1.0 III Prodat    
23 37,32 42.171,6‬0 - 1.0 II Prodat    
10 37,32 42.171,6‬0 - 1.0 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 11
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
61 39,87 43.857‬,00 - 1.0 V Prodat    
50 39,87 45.053,1‬0 - 1.0 IV Prodat    
37 39,87 45.053,1‬0 - 1.0 III Prodat    
24 39,87 45.053,1‬0 - 1.0 II Prodat    
11 39,87 45.053,1‬0 - 1.0 I Prodat    
Jednosoban stan Tip 12
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
51 44,05 49.336,00 - 1.0 IV Prodat    
38 44,05 49.336,00 - 1.0 III Prodat    
25 44,05 49.336,00 - 1.0 II Prodat    
12 44,05 49.336,00 - 1.0 I Prodat    
Dvosoban stan Tip 13
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
- - - - - V      
52 68,14 72.909,8‬0 - 2.0 IV Prodat    
39 68,14 72.909,8‬0 - 2.0 III Prodat    
26 68,14 72.909,8‬0 - 2.0 II Prodat    
13 68,14 72.909,8‬0 - 2.0 I Prodat    
Troiposoban stan Tip 14
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
57 122,46 127.358,4‬0 - 3.5 V Prodat    
- - - - - IV      
- - - - - III      
- - - - - II      
- - - - - I      
Troiposoban stan Tip 15
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
60 82,26 84.727,80 - 3.5 V Prodat    
- - - - - IV      
- - - - - III      
- - - - - II      
- - - - - I      
Troiposoban stan Tip 16
Stan P (m2) Cena bez
PDV-a (€)
Cena sa
popustom (€)
Soba Sprat Status    
62 112,69 114.943,8‬0 - 3.5 V Prodat    
- - - - - IV      
- - - - - III      
- - - - - II      
- - - - - I